Szkoła podstawowa w piaskach

Piaski czarter, Sp Piaski Możliwość komentowania Szkoła podstawowa w piaskach została wyłączona 67
Szkoła podstawowa w piaskach
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

HISTORIA SZKOŁY

Nazwa miejscowości Piaski pochodzi prawdopodobnie od ubogich, piaszczystych gruntów. Wieś ta liczyła około 65 gospodarstw. Miejscowość tę nawiedzały różne klęski np. w ostatnią niedzielę października 1912 roku w czasie sumy wybuchł pożar, który strawił całą wieś. Klęska ta była totalna. Spłonęły całe zabudowania. Przez długie lata mieszkańcy wsi odczuwali biedę.

W dziejach szkoły można wyróżnić następujące etapy :

I – lata 1918 – 1925

II – lata 1926 – 1939

III – lata 1940 – 1944

IV – lata od roku 1945 do chwili obecnej.

Na przestrzeni swych dziejów szkoła ta była cztero-, sześciu-, siedmio- i ośmioklasowa.

I ETAP – LATA 1918 – 1925

Młodzież w tych latach uczyła się w wynajętych domach prywatnych. Na terenie Piasków dzieci kończyły cztery klasy i kontynuowały naukę w Jędrzejowie. Nazwa Szkoły brzmiała : Publiczna Szkoła Podstawowa.

II ETAP – LATA 1926 – 1939

Najstarszym budynkiem wsi jest budynek Szkoły Podstawowej wybudowany w roku 1923. W 1925 roku naukę przeniesiono z prywatnych domów do wybudowanego budynku szkoły, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Pierwotnie budynek ten miał cztery sale lekcyjne na parterze i korytarz, który dziś pełni funkcję sali gimnastycznej. Na piętrze były mieszkania dla nauczycieli. Szkoła w tych latach była miejscem spotkań młodzieży. Na tym terenie istniały różne stowarzyszenia młodzieży jak „Wici”, „Stronnictwo Ludowe”, „Stowarzyszenie Młodzieży Chrześcijańskiej”. Życie artystyczne na wsi kwitło. Młodzież gromadziła się wieczorami w budynku szkolnym, gospodarując w jednej z sal lekcyjnych. Organizowano przedstawienia oraz wystawiano większe sztuki. W budynku szkoły odbywały się również kursy podwyższające wiedzę i umiejętności z zakresu ogrodnictwa, warzywnictwa, przetwórstwa domowego.

III ETAP – LATA 1939 – 1945

We wrześniu 1939 roku naukę w szkole zawieszono. Budynek obecnej szkoły zamieniono na szpital zakaźny – filia szpitala w Jędrzejowie. Według relacji mieszkańców szpital ten przeznaczony był dla chorych Żydów . Po wywozie Żydów do Oświęcimia budynek latem 1944 przeznaczono na szpital dla żołnierzy niemieckich. Podczas trwania wojny zamożniejsi mieszkańcy wynajmowali dla swoich dzieci nauczycieli. Nauka odbywała się kolejno w różnych domach.

IV ETAP – LATA 1945 do chwili obecnej

Po wojnie naukę wznowiono w obecnym budynku.

Nazwa Szkoły ulegała często zmianie :

– w 1947 roku brzmiała: Publiczna Szkoła Powszechna Nr 2 w Jędrzejowie – Piaski,

– w 1950 roku : Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego Nr 4 w Jędrzejowie – Piaski,

– 1952-1953 – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jędrzejowie,

– 1970 – z pośród przedszkolaków wyodrębniono sześciolatki – Państwowe Przedszkole w Piaskach

– 2003 – 2008 – Zespół Placówek Oświatowych w Piaskach

– 2008 – Szkoła Podstawowa w Piaskach

Obecnie w Szkole Podstawowej w Piaskach uczniowie uczą się w klasach I-VI. W szkole mamy oddział „O – Biedronki” oraz młodszy oddział przedszkolny „Kropeczki”, który opieką obejmuje dzieci 3-4 letnie. Do szkoły uczęszczają dzieci z obwodu: Piaski, Borki, Kopaniny i część Wolicy.

Szkoła w ostatnich latach brała udział w wielu projektach unijnych, mających na celu podniesienie poziomu edukacji oraz doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne, np.:

„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
„Radosna Szkoła”
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”
„Droga do sukcesu”
„Umiem pływać”
„Owoce i warzywa w szkole”
„Szklanka mleka”

Aktualnie na kompleks obiektów szkolnych składa się budynek składający się z sal lekcyjnych, pracowni komputerowej, biblioteki, sekretariatu, pomieszczeń socjalnych i gospodarczych. Pracownia komputerowa jest wyposażona w 4 laptopy, 12 jednostek komputerowych z łączem internetowym, 4 projektory, 2 tablice interaktywne.

W naszej szkole dużą uwagę przywiązujemy na rozwój zdolności sportowych uczniów. Dysponujemy obiektami sportowymi: sala gimnastyczna, boisko do piłki nożnej, koszykowej, siatkówki.

Szkoła oferuje nie tylko doskonałe warunki do rozwijania wiedzy przewidzianej programem nauczania, ale daje możliwość samorealizacji i kształtowania własnych zamiłowań w wielu kołach zainteresowań. Prowadzone w naszej szkole koła wzbogacają wiedzę naszych uczniów i przygotowują ich do różnych konkursów.

Podobne wpisy o podróżach i turystyce:

Author

Related Articles

http://stinicitechnika.eu/

Search

Back to Top